HSB Bostadsrättsförening City i Nynäshamn

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns HSB Bostadsrättsförening City i Nynäshamn. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Nynäshamn här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening City i Nynäshamn tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Nynäshamn jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Stockholms län gör att företag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening City i Nynäshamn är ej momsregistretat och har organisationsnummer 712400-0196.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 08-6086800 alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening City i Nynäshamn på följande adress Fredsg. 4 A, 149 30, Nynäshamn.

HSB Bostadsrättsförening City i Nynäshamn är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening City i Nynäshamn så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.