HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Nynäshamn

Stockholms län

Information

HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Nynäshamn hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Nynäshamn som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Nynäshamn finns. I Nynäshamn så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Nynäshamn tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Nynäshamn har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Nynäshamn så kan ni göra det genom att skicka er post till Järnvägsg. 24, 149 31, Nynäshamn men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-6086800.

Nynäshamn arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Nynäshamn har idag 712400-0410 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Monica Elisabet -Jonsson, Evy Marianne -Vikner, Peo Per-Ola -Åhlund, Peije Lennart är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Nynäshamn

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Nynäshamn så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Eriksson, Monica Elisabet som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Evy Marianne som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sören Lennart som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Perlefelt, Åke Ingemar som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Vikner, Peo Per-Ola som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Åhlund, Peije Lennart som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot.