Bostadsrättsföreningen Linnéa

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Linnéa hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Nynäshamn som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Linnéa finns. I Nynäshamn så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Linnéa tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Linnéa har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Linnéa så kan ni göra det genom att skicka er post till Mörbyv. 45, 149 31, Nynäshamn men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Nynäshamn arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Linnéa har idag 712400-0873 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Liljegren, Bo Urban -Lindgren Liljehammar, Barbro E -Nilsson, Lena Margareta är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Linnéa

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Linnéa så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Aster, Björn Anders Oscar som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Liljegren, Bo Urban som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren Liljehammar, Barbro E som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Lena Margareta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Anders Peter som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergman, Jessica som är född 1969 och har titeln SuppleantHöfvits, Rainer Olavi som är född 1959 och har titeln Suppleant, .