Riksbyggens Bostadsrättsförening Nynäshamnshus nr 1

Stockholms län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Nynäshamnshus nr 1 är en verksamhet som finns i Nynäshamn. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Nynäshamnshus nr 1 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bäverö, Britt Eivor Elisabeth som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Haglund, Rolf Per Gustav som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lembke, Nils Thomas som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Hans som är född 1955 och har titeln Suppleant, Rosqvist, Per Åke som är född 1924 och har titeln Suppleant, Westerberg, Jana Linnéa som är född 1974 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Nynäshamnshus nr 1 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Nynäshamnshus nr 1 på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Nynäshamnshus nr 1 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Nynäshamnshus nr 1 är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Nynäshamn arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Nynäshamnshus nr 1 innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Nynäshamnshus nr 1 är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Nynäshamnshus nr 1 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Nynäshamnshus nr 1 har 712400-1111 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.