HSB:s Bostadsrättsförening Vågen i Nynäshamn

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB:s Bostadsrättsförening Vågen i Nynäshamn vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Nynäshamn så är HSB:s Bostadsrättsförening Vågen i Nynäshamn ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Nynäshamn arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Nynäshamn och i Stockholms län. Redan 1943-01-30 så skapades HSB:s Bostadsrättsförening Vågen i Nynäshamn och bolaget är har ej F-skattsedel.

712400-1897 är organisationsnummret för bolaget som finns i Nynäshamn.

Just nu är HSB:s Bostadsrättsförening Vågen i Nynäshamn och det finns många bolag som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Vågen i Nynäshamn så går det att nå dem via telefon på 08-6086800 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hedberg, Karl Erik -Hörmander, Ulf Kristian -Knutsson, Heidi Tiina Anneli -Sjöstrand, Karin Margareta

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB:s Bostadsrättsförening Vågen i Nynäshamn är Hedberg, Karl Erik som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Hörmander, Ulf Kristian som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Knutsson, Heidi Tiina Anneli som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Siggelin, Bertil Lars Viktor som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöstrand, Karin Margareta som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Vilhelmsson, Inga Barbro Margareta som är född 1934 och har titeln Suppleant.