HSB:s Bostadsrättsförening Klangen i Nynäshamn

Stockholms län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Klangen i Nynäshamn är en verksamhet som finns i Nynäshamn. I HSB:s Bostadsrättsförening Klangen i Nynäshamn finns det lite olika personer som är förknippade och det är Höglund, Marianne Charlotta som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lena Margaretha som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Tuula Anita som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Neldell, Solveig Elisabet som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Strålind, Sune Sigvard som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedlund, Dick Tommy som är född 1957 och har titeln SuppleantStorhed, Ray Douglas som är född 1949 och har titeln Suppleant, Öström, Gulevi Ann Viktoria som är född 1948 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Klangen i Nynäshamn så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB:s Bostadsrättsförening Klangen i Nynäshamn på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Klangen i Nynäshamn av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB:s Bostadsrättsförening Klangen i Nynäshamn är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Nynäshamn arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB:s Bostadsrättsförening Klangen i Nynäshamn innehar ej F-skattsedel och HSB:s Bostadsrättsförening Klangen i Nynäshamn är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Klangen i Nynäshamn så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Höglund, Marianne Charlotta -Johansson, Lena Margaretha -Johansson, Tuula Anita -Neldell, Solveig Elisabet

HSB:s Bostadsrättsförening Klangen i Nynäshamn har 712400-2226 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.