Riksbyggens Bostadsrättsförening Sorunda

Stockholms län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sorunda är ett av många företag som finns i Nynäshamn. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Sorunda finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sorunda som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1985-10-07.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Sorunda så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Nynäshamn arbetar för att företag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Sorunda ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sorunda. Det finns flera företag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sorunda är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Sorunda och det är följande personer, Freiman, Sven Roger som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Herzog Budtz, Luzzi Kristina som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Hans som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Ann-Cristhin som är född 1957 och har titeln Suppleant, Jonsson, Stig Andreas som är född 1981 och har titeln Suppleant, Österberg, Lars Kristian som är född 1950 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sorunda är 716419-4628.