Personalkooperativet Videbacken Ekonomisk förening

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Personalkooperativet Videbacken Ekonomisk förening. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Nynäshamn här finns det många olika Ekonomisk förening. Personalkooperativet Videbacken Ekonomisk förening tillhör bolagstypen "Ekonomisk förening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Nynäshamn jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Personalkooperativet Videbacken Ekonomisk förening är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769600-4683.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 08-52015838 alternativt besöka eller skicka post till Personalkooperativet Videbacken Ekonomisk förening på följande adress Videg. 1 A, 149 50, Nynäshamn.

Personalkooperativet Videbacken Ekonomisk förening är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Personalkooperativet Videbacken Ekonomisk förening så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Pettersson, Ylva Mona Jeaneth som är född 1967 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva förskoleverksamhet enligt social- tjänstlagen ! 13b, inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken vari medlemmarna bereds arbete. Grunden för Reggio-pedagogiken är en tilltro till barnens egen förmåga och inneboende förutsättningar. Det är en pedagogik vars främsta mål är att stimulera barnen att träna alla sina sinnen, alla sina hundra språk. Det är en pedagogik som bygger på att barnen gör egna undersökningar, prövar och förkastar sina hypoteser för att komma fram till egna lösningar.