Bostadsrättsföreningen Apotekaren 1

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Nynäshamn och Bostadsrättsföreningen Apotekaren 1 är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Apotekaren 1 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Apotekaren 1 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Apotekaren 1 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1996-12-04. Det finns flera olika företag i Stockholms län som är ett stort län. Nynäshamn där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Apotekaren 1 ska trivas.

I Nynäshamn så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Apotekaren 1 inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Apotekaren 1 och det finns flera företag som är det idag i Nynäshamn.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Apotekaren 1 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-52013565.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Friberg, Inga-Lill Margareta -Gustafsson, Bo Anders -Lundholm, Anni Elmholt -Löf, Inger Margareta.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Apotekaren 1 är Friberg, Inga-Lill Margareta som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Bo Anders som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Nils Atle Mikael som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundholm, Anni Elmholt som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Löf, Inger Margareta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Karl Erik Nils som är född 1954 och har titeln SuppleantRönnberg, Curt Ray som är född 1963 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Apotekaren 1 har 769601-8691 som sitt organisationsnummer.