Jan Andersson Redovisningsservice Aktiebolag

Stockholms län

Information

Jan Andersson Redovisningsservice Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Nynäshamn som är den kommunen där Jan Andersson Redovisningsservice Aktiebolag finns. I Nynäshamn så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Jan Andersson Redovisningsservice Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Jan Andersson Redovisningsservice Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Jan Andersson Redovisningsservice Aktiebolag har funnits sedan och 1986-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Jan Andersson Redovisningsservice Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Ugglestigen 49, 149 51, Nynäshamn men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-52019370.

Nynäshamn arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Jan Andersson Redovisningsservice Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Jan Andersson Redovisningsservice Aktiebolag har idag 556268-7490 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Andersson, Ann-Mari -Andersson, Jan Erik Lennart är den som för stunden ansvarar för Jan Andersson Redovisningsservice Aktiebolag

Bolaget skall bedriva ekonomisk redovisning och rådgivning, idka finansiering av rörelsedrivande företags inventarier och utrustning, bedriva uthyrning av hotell-, restaurang- och kontorsinventarier, äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Jan Andersson Redovisningsservice Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Jan Erik Lennart som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Ann-Mari som är född 1939 och har titeln Suppleant, Isaksson, Lars Erik som är född 1958 och har titeln Revisor, BDO Nordic AB som är född och har titeln Revisor, .