Kontrollautomatik Invest Svenska Aktiebolag

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Nynäshamn och Kontrollautomatik Invest Svenska Aktiebolag är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Kontrollautomatik Invest Svenska Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Kontrollautomatik Invest Svenska Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Kontrollautomatik Invest Svenska Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1999-03-01. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Nynäshamn där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Kontrollautomatik Invest Svenska Aktiebolag ska trivas.

Kontrollautomatik Invest Svenska Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1999-01-01. I Nynäshamn så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall självt och genom hel- och delägda företag bedriva tillverkning, reparation och service av industrimaskiner, renovera och handla med veteranbilar, äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper, tillhandahålla hel- och delägda företag administrativa tjänster samt bedriva verksamhet som är förenlig med verksamhet som nu sagts.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Kontrollautomatik Invest Svenska Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 2007-09-06.

Idag är Kontrollautomatik Invest Svenska Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Nynäshamn.

Vill man komma i kontakt med Kontrollautomatik Invest Svenska Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-77888700.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

De som är på något sätt har med Kontrollautomatik Invest Svenska Aktiebolag är Richter, Michael som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Richter, Birgitta Linnéa som är född 1958 och har titeln Suppleant, Beckman, Uno Sigurd som är född 1930 och har titeln Revisor, Revisor Uno Beckman KB som är född och har titeln Revisor, .

Kontrollautomatik Invest Svenska Aktiebolag har 556567-4222 som sitt organisationsnummer.